Generelle medlemsvilkår

Oppdatert 26.07.2023

1. Generelle medlemsvilkår
1.1 Medlemskapet tilbys av Bø Hotell AS, org. nr. 972 414 972. Medlemskap vilkårene utgjør en avtale mellom medlemmet og Bø Hotell.
1.2 Medlemskapet er personlig og kun tilgjengelig for personer over 18 år. Medlemskapet med sine fordeler, kan ikke benyttes av andre enn det enkelte medlem.
1.3 Medlemskapet bekreftes via e-post på vår online booking.
1.4 Bø Hotell forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å utestenge et medlem fra medlemsprogrammet. Dette kan skje ved for eksempel misbruk av medlemskap eller ved handlinger i strid med gjeldende vilkår, eller ved kriminell, uetisk eller umoralsk handling eller ved respektløs eller uønsket oppførsel mot hotell, ansatte eller partnere. Opplistingen er ikke uttømmende.
1.5 Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap. Oppsigelse skjer ved skriftlig henvendelse til oss på e-post: post@bohotell.no

2. Medlemskommunikasjon, samtykke og behandling av personopplysninger
2.1 Bø Hotell vil behandle de personopplysninger som er nødvendig for at de og partnere skal kunne oppfylle avtalen med medlem om leveranse av medlemskapets innhold. Informasjonen om medlemmet vil også brukes til å sende informasjon om medlemskapet. For nærmere informasjon om behandling av personopplysninger, herunder medlems krav på innsyn, retting og sletting, viser til personvernerklæringen.
2.2 Ved innmelding i medlemskapet vil medlemmet bli bedt om samtykke til å motta informasjon og tilbud fra Bø Hotell om selskapet og deltakende partneres produkter. Medlemmet må samtykke til e-post, telefon, SMS og andre digitale kanaler for å kunne melde seg inn, deretter kan samtykke når som helst endres.

3. Medlemsfordeler
3.1 Ingen medlemsfordeler gis ved hotellopphold som bestilles gjennom nettbaserte reisebyråer (Online Travel Agency, feks. Booking.com, Hotels.com el.l.)
3.2 Medlemsfordeler vil variere ut ifra ulike tilbud og produkter som gjesten bestiller