Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Oppdatert 16.02.2023

Generelle betingelser
Her finner du våre generelle betingelser. Betingelsene gjelder alle bookinger hos oss, inkludert booking via våre nettsider, i vår app eller som foretas gjennom tredjepart. Ved spørsmål ber vi deg kontakte kundeservice.

1. Bestilling
Antall personer, pris, losji, samt øvrige produkter og tjenester som skal leveres av Bø Hotell framgår av bekreftelsen gjesten vil motta etter bestilling. Barn til og med 4 år har muligheten til å sove i foreldrenes seng uten ekstra kostnader.

2. Prisavtalens gyldighet
De avtalte priser er bindende for begge parter, Bø Hotell forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor Bø Hotells kontroll.

3. Endring og avbestilling
Hva slags avbookingsregler som gjelder for din booking er avhengig av hvilken type booking du har gjennomført. Kontroller alltid hvilke regler som gjelder for din bokning. Disse fremkommer på din bookingbekreftelse. Her kan du lese om de ulike reglene for avbooking:

3.1 Garantert til kl. 18:00
Bø Hotell er pliktig å tilby rom til gjesten frem til kl. 18:00 på ankomstdagen. Har gjesten ikke avbestilt eller ankommet innen denne tid kan Bø Hotell kansellere bookingen uten å kontakte gjesten.

3.2 Avtalebookinger
For bestillinger gjort av kunder med en avtale med Bø Hotell gjelder bestillings-/avbestillingsreglene som er stipulert i kontrakten.

3.3 18 års aldersgrense
For gjester som ikke reiser med foreldre, har vi 18 års aldersgrense. Bø Hotell forbeholder seg retten til å heve bookingen om gyldig legitimasjon ikke kan fremvises.

4. Betaling
4.1 Kontant betaling
Ved kontant betaling vil Bø Hotell kunne kreve enten et kontant depositum ved innsjekking eller kredittkortgaranti.

4.2 Kortbetaling
Bø Hotell aksepterer betaling fra følgende kredittkortselskaper: Visa, American Express, MasterCard, Diners og Eurocard. For bestilling via våre nettsider aksepterer vi Visa, American Express, MasterCard og Diners.

5. Inn- og utsjekkingstider
Bestilte hotellrom garanteres å være innsjekkingsklare fra klokken 15:00 på ankomstdagen. Utsjekkingstid er klokken 11:00 på avreisedag.

6. Ansvar for skade
Gjesten, eller den som står som garantist for rommet, er ansvarlig for skade på lokaler som følge av uaktsomhet eller uforsvarlig opptreden av gjestene. Vi minner på at Bø Hotell er røykfrie. Ved overtredelse kommer Bø Hotell til å kreve erstatning for ekstra vask av rommet. Denne erstatningen er satt til 1 500 NOK og kommer til å debiteres fra sluttregningen til gjesten som står ansvarlig for rommet.

7. Force majeure
Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll – for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

8. Verneting
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen (gjesten og Bø Hotell) skal behandles etter norsk rett.

Ved spørsmål vedrørende våre salgs- og leveringsbetingelser kan du kontakt oss på tlf: +47 35 06 08 00 eller e-post: post@bohotell.no.