Historie

Bø Hotell er bygget i 1969/1970, og sto ferdig i 1. desember 1970 med 28 rom, noen møterom, spisesal og salong.

Ola Napastå AS var hoved entreprenøren den gangen. Lasse og Birgit Solbakken, som var det
første driverparet på den nye Lifjellstua på Jønnebu, hadde drevet denne fra starten i 1957 og frem til 1970. Ved hjelp av god aksjetegning lokalt, stor egeninnsats og godt samarbeid med Bø Kommune klarte de å finansiere byggingen av Bø Hotell. Bø Hotell a/s, hadde tidligere landbruksminister Hallvard Eika som styreleder i alle år frem til hans død. Etter dette hadde hotellet høyesteretts advokat Torstein Vale som styreleder.

Ideen bak Bø Hotell var å bygge et kurs og møtehotell med Telemark og Østlandet som marked. Nærheten til jernbanen var svært viktig, og alle publikasjoner som Bø Hotell har utgitt fra begynnelse og frem til i dag, har nærheten til NSB, Bø stasjon, med seg. Planene om en distrikts høgskole i Bø var også svært viktig. Distriktenes utbyggingsfond var og involvert i finansieringen.

Under dyktig ledelse og stor egeninnsats i driften, klarte Solbakkens å drive Bø Hotell som en ny ”storstue” i bygda, og et møte / kurshotell som henvendte seg til markeder i det sentrale østlandsområdet. Lasse og Birgit Solbakken utfylte sine roller som driverpar på en meget god måte.

Birgit Solbakken tok hovedansvar for alt som hadde med mat, spisesal, værelser og personale å gjøre, mens Lasse Solbakken tok seg av alt som hadde med salg, økonomi, og administrasjon å gjøre.

Bø Hotell fikk stadig behov for å utvide kapasiteten og tilbudene.