Tiltak vi gjør for å oppnå en bærekraftig utvikling

Bærekraft er et sentralt begrep i dagens samfunn, og som er noe av det vi tar hensyn til her på Bø hotell. FN definerer en bærekraftig utvikling slik: «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» Vi ønsker å ta imot alle gjester på best mulig måte og samtidig ta vare på natur og miljø som er en viktig brikke i våre liv og det flotte produktet vi kan levere her i Telemark.

Her er noen av bærekrafttiltakene som vi jobber med, når det kommer til de tre områdene for en bærekraftig utvikling: miljø, sosiale forhold og økonomi.

Tiltak for bedre arbeidsmiljø

Bø hotell en er tariffbunden bedrift, noe som sikrer våre ansatte regulerte arbeidsforhold og -vilkår. Vi føler et sterkt arbeidsgiveransvar og bestreber oss å være helårsarbeidsgiver.

Hotellet er deltager i prosjektet «Inkluderende reiseliv i Telemark«

Vi jobber med andre bedrifter i Midt-Telemark for å tilrettelegge et reiselivsprodukt for de med en funksjonsnedsettelse, både synlig og usynlig. Bø Hotell er stolt av å støtte Solsikkemerket. Vi tilbyr våre gjester solsikkebånd til de med en usynlig funksjonsnedsettelse.

Bytte av oljefyr til bergvarme

Julen 2020 skiftet hotellet ut oljefyren og oppgraderte varmesentralen til bergvarme. Dette blir brukt til oppvarming av rom og fellesarealer, samt varmtvann, som for eksempel til daglig bruk i dusj, vask og kjøkken. Det er strømbesparende, derfor mye mer effektivt og miljøvennlig.

Nye ladestasjoner

Rett utenfor på parkeringen har vi 4 nye ladestasjoner til el-biler. Vi tar ansvar for å oppnå det felles mål om økt bruk av fornybar energi som går under FN’s bærekraftsmål nummer 7.

Miljøsertifisert som miljøfyrtårn

Hotellet har vært miljøsertifisert som Miljøfyrtårn siden 2015.

Dette er eksempler på de miljøtiltakene vi gjør:

    • Fokus på kortreist og økologiske matvarer: Maten vi serverer på hotellet er kortreist mat fra lokale produsenter fra nærområdet. Dette bidrar til blant annet mindre transport, som er med på å redusere karbonavtrykket.
    • En god og realistisk avfallsplan: Sortering og resirkulering av avfall er noe vi vektlegger høyt. Mye av materiale som brukes på hotellet, som servietter, engangsmateriale og plastglass er komposterbart. Plastglassene kan derfor bli kastet i matavfallet.
    • Bruk av LED-lys: Vi har LED-lys på nesten alle rom, som er med på å spare strøm og som ikke trengs å skiftes ut hyppig.