Miljø og samfunnsansvar

Bø Hotell AS ønsker å ta i mot alle gjester på best mulig måte og samtidig ta vare på natur og miljø som er en viktig brikke i våre liv og det flotte produktet vi kan levere her i Telemark.

Miljø og bærekraft

Hotellet har vert miljøsertifisert som Miljøfyrtårn siden 2015. Dette har gitt oss et godt fundament i arbeidet med miljø og bærekraft.

Vi kartlegger til enhver tid ulike muligheter og tiltak for å drive på en mest mulig miljøvennlig måter og oppgraderer fortløpende vårt produkt, fellesarealer og værelser. Det betyr at vi har gjennomført mange konkrete miljøtiltak:

  • Tiltak for bedre arbeidsmiljø
  • Satsing på miljøvennlige produkter
  • Fokus på kortreiste og om mulig økologiske matvarer
  • En god og realistisk avfallsplan
  • Bruk av energi, bl. a. har vi nå LED-lys på nesten alle rom

Miljøfyrtårn er et offisielt godkjent miljøledelsessystem. Ved at Bø Hotell er sertifisert som Miljøfyrtårn kommer, du som gjest, til et hotell som kjenner sitt ansvar overfor samfunnet generelt og de ansattes arbeidsforhold. I tillegg er det ytre miljø også godt ivaretatt.

Samfunnsansvar

Bø Hotell er opptatt av å støtte lokale tiltak, lag og foreninger. Som sponsor og samarbeidspartner til ulike idrettslag og kultur ønsker vi å bidra til lokalsamfunnet, slik at Bø blir et godt sted å bo.

Hotellet er en aktiv part i regionens destinasjonsselskap, Visit Bø. Det er viktig med et godt samarbeid i regionen for å kunne tilby våre kunder den beste opplevelsen, og ikke minst bidra til lokalsamfunnet med alle de flotte produktene som finnes. Ledelsen på hotellet er også involvert i relevante styrer med ønske om å utvikle og bidra til utvikling i lokalsamfunnet.

Bø Hotell er en tariffbunden bedrift, noe som sikrer våre ansatte regulerte arbeidsforhold og -vilkår. Vi føler et sterkt arbeidsgiveransvar og bestreber oss å være helårsarbeidsgiver, på tross av svært utfordrende sesonger.